OFERTA

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY

 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone w oparciu o programy współczesnych pedagogów, wykorzystujące różnorodne metody nauczania, dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka z uwzględnieniem podstawy programowej MEN
 • Język angielski z lektorem 5 razy w tygodniu.
 • Opiekę psychologiczną oraz logopedyczną.
 • Zdrowe, smaczne i zbilansowane posiłki przygotowane w konsultacji z dietetykiem.
 • Codzienne przebywanie na świeżym powietrzu, wspólna zabawa podwórkowa.
 • Bajkoterapię oraz zajęcia literackie.
 • Liczne imprezy okolicznościowe.
 • Zajęcia muzyczne – rytmika.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące wycieczki.
 • Sztuki plastyczne – zajęcia konstruktorskie, np. malowanie węglem, zabawy z modeliną, ciastoliną, masą solną, origami, wernisaże prac dziecięcych.
 • Zajęcia kulinarne – zdrowe odżywianie.
 • Warsztaty podróżnicze, tygodnie tematyczne – zajęcia cykliczne, które umożliwiają poznanie innych kultur.
 • Warsztaty z Kubusiem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
 • Zajęcia ruchowe – gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna, zumba i baby joga.

RAMOWY PLAN DNIA

Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu „Dookoła Świata” poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

RADOSNY PORANEK

W trakcie którego dzieci podejmują wybory czego i jak się uczyć:

 1. podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno – manipulacyjną;
 2. są aktywne ruchowo (zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce;
 3. pracują indywidualnie z nauczycielem;
 4. wykonują czynności higieniczno – sanitarne.
RADOSNY PORANEK

ZABAWA I EDUKACJA

Dzieci odkrywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektownie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

 1. realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno – moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej;
 2. są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo – rekreacyjnego;
 3. prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku;
 4.  podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze.przyjemność będąc jednocześnie wyzwaniem.
ZABAWA I EDUKACJA

RELAKSACJA

W trakcie której dzieci:

 1. słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela;
 2. słuchowiska z audiobooka;
 3. słuchają muzyki relaksacyjnej;
 4. bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne.
RELAKSACJA

INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE

Dzieci podczas zabaw dowolnych, a przy niewielkim udziale nauczyciela kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej:

 1. podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne w małych grupach;
 2. podejmują zabawy tematyczne, badawcze, ruchowe, ze śpiewem;
 3. bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw darmowych, pantomimicznych;
 4. słuchają literatury, oglądają książki;
 5. podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych.
INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE