Dodatkowe zajęcia

Dodatkowo, nie licząc zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oferujemy wiele warsztatów dodatkowych: taniec towarzyski, taniec współczesny, play to dance, druk 3D, ceramika, zabawy z kangurem, samoobrona, karate i wiele innych.